Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Udział w Festiwalu w Tuluzie

Utworzono: 09 kwiecień 2014

Udział dzieci i młodzieży z Komarowa w Międzynarodowym  Festiwalu Teatrów Szkolnych w Tuluzie z przedstawieniem teatralnym napisanym specjalnie na ten cel przez Joannę Kulmową

 

Głównym tematem naszego działania jest wspólne przygotowanie z aktorami teatru współczesnego w Szczecinie i społecznością Komarowa sztuki teatralnej napisanej przez Joannę Kulmową specjalnie dla młodzieży z Komarowa                         pt.: Krześlaki z rozwianą grzywą. Wyjazd z inscenizacją na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Szkolnych w Tuluzie we Francji, a także na zaproszenie Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach debaty nt dobrych praktyk szkolnych oraz wystawienie sztuki w Internetowym Teatrze TVP dla Szkół.

Cel projektu:

- rozwijanie wśród młodzieży i mieszkańców wsi Komarowo wiedzy o różnorodności języka polskiego, poprzez przeżywanie sztuki Joanny Kulmowej pt.: Krześlaki z rozwianą grzywą

- wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez prezentację rodzimej literatury pięknej na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Szkolnych w Tuluzie

- pomoc w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego poprzez warsztaty z aktorami z Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz obserwację twórczości teatrów szkolnych przygotowanych przez innych uczestników festiwalu

- nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych i zdobycie partnera do współpracy ze szkołą w Komarowie

- umożliwienie mieszkańcom wsi uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych zorganizowanych przez szkołę

Termin: 2-9.06.2014

Lokalizacja: Przygotowania będą prowadzone w Szkole Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie, przedstawienie spektaklu na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Szkolnych w Tuluzie we Francji.

Przygotowania rozpoczęły się od 01.10.2013 r. nauką i interpretacją tekstów w języku francuskim. Zaplanowano 20 spotkań, nauki języka francuskiego, po dwie godziny w tygodniu, tj. około 20 tygodni do połowy maja 2014r. Zajęcia prowadzi             p. Katarzyna Jóźwiak. Zaplanowano 20 dwugodzinnych spotkań z aktorami  Teatru Współczesnego w Szczecinie : p. Anną Januszewską oraz Grzegorzem Młudzikiem. Zaplanowano również warsztaty teatralne prowadzone przez  Annę Marzec. W tym czasie scenograf teatru współczesnego wykona scenografię do sztuki a rodzice i mieszkańcy Komarowa uszyją stroje i pomogą w nagłośnieniu całego przedsięwzięcia, wykonają plakaty, ogłoszenia, reklamy. Od połowy listopada trwają konsultacje w zakresie poprawności wymowy tekstu w  języku francuskim. Od połowy stycznia zaplanowano spotkania warsztatowe z aktorami z Teatru Współczesnego w Szczecinie - około 10 spotkań po 4 godziny. W marcu zostanie nagrane gotowe przedstawienie, które wyślemy do Tuluzy w celu obejrzenia przez jury. Po przyjęciu naszego zgłoszenia zaczniemy przygotowania do wyjazdu do Francji. Sam pobyt zaplanowano w terminie 2-7 czerwca 2014r. Jednym z działań całego projektu, mającego na celu propagowanie poezji i prozy Joanny Kulmowej, jest organizowanie Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego – „Magia w Poezji Joanny Kulmowej”. Konkurs ten miał w tym roku II edycję. W jury konkursu zasiadają sami znakomici znawcy literatury: prof. Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Urszula Chęcińska, wieloletni dyrektor artystyczny Teatru Polskiego  Jacek Gałkowski oraz wieloletnia organizatorka konkursów recytatorskich GDK Joanna Wojciechowska. Nagrody i słowo otuchy zapewniła nasza Patronka. Organizatorami konkursu są: Justyna Utecht oraz Alicja Wiśniewska. Kolejnym działaniem w zakresie projektu jest organizowanie Międzyszkolnego Konkursu Literacko-Plastycznego: „Nasza własna poezja - Cztery pory roku”. Konkurs w całości koordynuje p. Alicja Wiśniewska. Konkurs trwa od dwóch lat i cieszy się coraz większym zainteresowaniem innych szkół.

 

 

Online

Odwiedza nas teraz 9 gości.

Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck